online leeroplossi...

Online leeroplossingen kinderopvang

Bij Degave ontwerpen, ontwikkelen en implementeren we blended leeroplossingen voor kinderopvang organisaties vanuit de overtuiging dat iedereen zichzelf kan ontwikkelen en dat leren leuk mag zijn. Een online leeromgeving met verschillende op maat gemaakte e-learning modules waarmee jouw medewerkers zich kunnen ontwikkelen van startbekwaam naar vakbekwaam professional in de kinderopvang.

Collegas 2 P Ms met ipad BSO 2

Het zit 'm in alles

In een wereld vol avontuur, waarin kinderen zichzelf en de wereld om zich heen ontdekken, spelen en ervaren wat ze allemaal al kunnen en op allerlei terreinen leren, ben jij er!

Als pedagogisch medewerker kinderopvang ben jij - in samenspraak met ouders en andere opvoeders - er om kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar de zorg en begeleiding te bieden waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen naar wie ze zijn en willen zijn.

Ze uitdaging bieden en hun talenten aanspreken, ze opvangen als ze vallen, ruimte geven om te spelen, soms vrij soms georganiseerd en ze te laten leren op allerlei gebied. Ze veiligheid bieden als ze het avontuur spannend vinden of de omgeving te risicovol is, met aandacht voor het versterken van vermogens als weerbaarheid en veerkracht van het kind.

Jij bent op de tijdstippen dat kinderen in het kindcentrum verblijven (samen met collega’s) verantwoordelijk voor welbevinden en ontwikkeling van kinderen. Jij creëert een uitnodigende, stimulerende omgeving die fysiek en emotioneel veilig en toch ook uitdagend is.

Jij volgt de kinderen - individueel en als groep - en sluit aan bij wat ze aangeven, wat hen bezighoudt, wat ze (met hulp) kunnen en nodig hebben en laat ze op methodische wijze leren.

Competenties

In onze online leeromgeving ordenen we de competenties van jou als pedagogisch medewerker in clusters:

  • clusters gericht op het primaire proces (in contact met kind en ouders en de dagelijkse begeleiding) en;
  • clusters die te maken hebben met het functioneren als professional in de beroepscontext en met de eigen beroepsontwikkeling.
Collegas VM en PM aan tafel

Gedragsindicatoren

In onze online leeromgeving maken we qua gedragsindicatoren onderscheid tussen de startbekwame en vakbekwame pedagogisch medewerker:

  • De startbekwame professional heeft nog weinig werkervaring of andere praktijkervaring opgedaan en zijn/haar handelen is vooral taakgericht. Hij/zij legt de focus op het inhoudelijk en methodisch goed uitvoeren van werkzaamheden waar de pedagogisch medewerker al enige routine in heeft opgebouwd
  • De vakbekwame professional heeft veel werkervaring, kan de dagelijkse praktijk overstijgen en de situatie van een afstand bekijken. Hij/zij voert activiteiten in samenhang uit, doet dit zelfstandig en op eigen initiatief en neemt waar het kan zelfstandig beslissingen. Weet door ervaring wat te verwachten en hoe te handelen en anticipeert snel op dat wat hij/zij aan ziet komen.
Liggend KDV Kleine groep kinderen eet aan lage tafel met PM

Waarom kiezen voor ons?

Leren en ontwikkelen is belangrijk! We zijn een ambitieus team en houden van de combinatie; wetenschappelijke onderbouwing van leren en gewoon goede content. We houden van een persoonlijke aanpak en van open en eerlijke communicatie. Dit betekent dat we je de waarheid zullen vertellen met daarbij altijd de beste intenties. Wij noemen dit positief kritisch. We willen jou als klant namelijk altijd de beste kwaliteit van werk afleveren en de deelnemers van de learning journey een onvergetelijke leerervaring geven. Hiervoor hebben we jou als klant nodig, want we doen het samen. Jullie spreken immers de taal van de organisatie en de medewerkers.

Waarom we dit doen

Leren en ontwikkelen is mooi! Hierdoor worden mensen een betere versie van henzelf en werken zij aan hun eigen inclusiviteit en duurzaamheid. Wij vinden het mooi als organisaties de ontwikkeling van hun werknemers belangrijk vinden. Soms is leren en ontwikkelen uitdagend en soms is het een ‘moetje’ doordat omstandigheden binnen een organisatie veranderen. Het mag vooral leuk en toegankelijk zijn. Of werknemers nou net zijn begonnen, nog moeten beginnen of richting het einde van hun loopbaan gaan, leren en ontwikkelen kan altijd!

Hoe we samen werken

Leren en ontwikkelen doen we samen. Samen maken we de leeroplossing voor jouw organisatie tot een succes. We verwachten dan ook de volle inzet van jou. Jullie spreken de taal van de organisatie en weten waar de organisatie behoefte aan heeft. Oftewel: we kunnen het niet zonder jou! Samen kijken we naar wat het leerdoel is en wat jullie wensen zijn. Met deze doelen en wensen gaan we aan de slag en zorgen met onze visie voor een passende leeroplossing. Hierbij is jullie feedback van belang. Zo doorlopen we samen het pad naar een leeroplossing waarmee we beiden tevreden zijn.

Algemeen directeur

Leon Steenbergen

Compliance Consultant

Hugo Esser

Leon Steenbergen

Algemeen directeur

Hugo Esser

Compliance Consultant

Welke subsidies zijn er?