conclusie van de d...

Conclusie van de dag van het Klimaatakkoord: "Nederland moet stappen maken en doorpakken in de energietransitie, met behulp van subsidies!"

Auteur

Leon Steenbergen

Leestijd

3 min.

Thema

Duurzaamheid

Vorige week donderdag, 3 november 2022, was het de Dag van het Klimaatakkoord. Hier stonden de gestelde klimaatdoelen in centraal. Hoe staat Nederland er momenteel voor? En welke stappen moeten nog worden gezet?

Nederland moet stappen maken en doorpakken

Nederland moet op korte termijn doorpakken, onze instituties transformeren om zo klimaatacties sterker aan te moedigen en aandacht hebben voor sociale ongelijkheid. Dat is hoe Nederland de Klimaatdoelen gaat halen. We moeten niet alleen oog hebben voor de gestelde doelen voor 2030, maar juist verder vooruit kijken en onze pijlen alvast richten op 2050. Het huidige maatregelenpakket moet uitgebreid worden om iedereen mee te nemen in de transitie naar een klimaatneutraal Nederland.

Allereerst is snelheid bepalend voor het halen van de doelen. Er moet nu doorgepakt worden in de energietransitie. Ook mogen de klimaatacties niet langer uitgesteld worden door de wereldwijde politieke onrust. VN-secretaris-generaal António Guterres noemde het belang hiervan op de Klimaattop in Egypte: “Het is nu tijd voor ambitieuze en geloofwaardige klimaatacties.”

In Nederland betekent dit dat we meer gebruik moeten maken van het potentieel dat er is in de samenleving. Concreet gaat het om het transformeren van onze instituties om zo klimaatacties sterker aan te moedigen. Deze instituties gaan zich richten op het vereenvoudigen van gedragsverandering en daarbij sturen op een lagere voetafdruk. Het individu moet mogelijkheden aangereikt krijgen om te verduurzamen. Deze handvatten moeten laagdrempelig zijn, zodat iedereen kan bijdragen aan de Klimaatdoelen.

Subsidies helpen om door te pakken en stappen te maken

Maar welke klimaatactie levert de meeste CO2 winst op? Nederland kan nog flinke stappen maken in het efficiënter gebruik maken van de beschikbare energie. Verduurzaming van de gebouwde omgeving is essentieel om de gestelde klimaatdoelen te halen. Helaas gaan daar verschillende praktische belemmeringen mee gepaard (bijvoorbeeld het personeelstekort in de bouw/techniek, de lange levertijd op warmtepompen) en bovenal moet er flink geïnvesteerd worden.

Gelukkig zijn er subsidies beschikbaar gesteld om tegemoet te komen in de kosten. Een belangrijk en actueel voorbeeld hiervan is de subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Vanuit de DUMAVA subsidieregeling konden eigenaren van maatschappelijk vastgoed (zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten) subsidie aanvragen voor diverse verduurzamingsmaatregelen. Er is heel veel vraag naar dit soort subsidies en het budget van deze regeling was zelfs binnen een dag overtekend. Dit geeft aan de ene kant natuurlijk de wil aan om te verduurzamen, maar benadrukt aan de andere kant ook de noodzaak van dit soort regelingen. DUMAVA gaat begin januari 2024 nog een keer open, maar de overheid probeert deze datum naar voren te halen.

Naast de DUMAVA zijn er tal van andere regelingen om Nederland te verduurzamen (zie ook ons artikel over subsidies inzake duurzaam bouwen. Om de klimaatdoelen te halen, moeten we in Nederland optimaal gebruik maken van de beschikbare subsidieregelingen en belastingvoordelen. Om dit nog meer te stimuleren is het belangrijk dat er nog meer verduurzamingsregelingen bij komen. Op die manier kan de overheid er voor zorgen dat er genoeg capaciteit is om de goede, duurzame intenties van zowel organisaties als individuen te ondersteunen.

Nieuwe subsidies voor verduurzaming, energiebesparing en CO2 reductie

We wachten af of het kabinet op korte termijn ook daadwerkelijk gaat doorpakken om de klimaatdoelen van 2030 én 2050 te halen. Om deze doelen daadwerkelijk te halen zal er ook flink meer budget vrij moeten komen in de vorm van subsidies en belastingvoordelen voor verduurzaming, energiebesparing en CO2 reductie.

Meer weten over de subsidiemogelijkheden?

Wil jij graag meer weten over de verschillende subsidiemogelijkheden? Neem contact op voor een kennismaking.

Degave helpt u graag bij uw subsidievraagstuk!

Artikel delen

Leon Steenbergen

Algemeen directeur

Welke subsidies zijn er?