DEI+ (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie)

Voor investeringen in innovatieve energiebesparende technieken, apparaten en systemen kunnen ondernemers een beroep doen op de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Deze regeling financiert demonstratieprojecten die leiden tot energiebesparing, CO2-reductie of het opwekken van duurzame energie. Naast de kosten voor demonstratie kunnen ook kosten voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling worden opgevoerd.

Max. €15 miljoen per subsidieaanvraag

Tussen de 25% en 70% subsidie percentage

7 januari 2022

First come first serve

Welke projecten komen in aanmerking voor DEI+?

1. Pilotprojecten

Dit is een proefproject waarbij de ontwikkelaar innovatieve CO2-reducerende maatregelen test in een praktijkomgeving.

2. Demonstratieprojecten

In dit geval gaat het om het demonstreren van een nieuwe technologie of toepassing in de praktijk. Subsidie is mogelijk voor de eindgebruiker/first user die wil gaan investeren in deze nieuwe technologie of toepassing.

Welke thema's kent de DEI+ subsidie?

Voorheen was de DEI subsidie bedoeld om Nederlandse energie-innovaties te vermarkten en uiteindelijk te exporteren naar andere landen. Vanaf 2019 is de regeling ingrijpend veranderd en is de focus van de DEI naar CO2-reductie verschoven. Dit is een gevolg van het Klimaatakkoord en de bijbehorende doelstellingen van de Rijksoverheid. De DEI+ 2021 kent de volgende thema’s:

 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen;
 • Circulaire Economie (voor projecten met meer dan € 3.000.000 subsidie);
 • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage);
 • Energie-efficiëntie;
 • Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing;
 • Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen Pilots);
 • Lokale infrastructuur;
 • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector.

Het beschikbare budget voor de DEI+ 2021 thema’s is € 76,6 miljoen. Het thema ‘Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen 2021’ heeft een apart, aanvullend budget van € 9 miljoen.

Hoeveel subsidie kan je krijgen met de DEI+?

Het maximale subsidiepercentage ligt tussen de 25 en 70 procent. Dit is afhankelijk van zowel het type project als het type aanvrager. Hetzelfde geldt voor het maximale subsidiebedrag. Het absolute maximum is € 15 miljoen. Voor veel subcategorieën geldt echter een (aanzienlijk) lager maximumbedrag.

Belangrijkste voorwaarden DEI+ subsidie

 • Voor de projecten geldt een looptijd van maximaal 4 jaar;
 • Het project heeft toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie;
 • Kosten na ingebruikname binnen de DEI+ regeling zijn niet subsidiabel;
 • Loonkosten worden alleen opgevoerd indien ze een rechtstreeks verband hebben met de investering;
 • Bij demonstratieprojecten: referentie-investeringen zijn opgevoerd (geen nul-referentie).

Er zijn nog meer voorwaarden aan deze regeling verbonden, maar deze verschillen per thema. Hierover informeren wij je graag.

DEI+ subsidie aanvragen

De DEI+ hanteert sinds 2019 geen tenders meer bij de aanvraagprocedure. Bedrijven kunnen vanaf 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022 doorlopend een subsidieaanvraag indienen of totdat het subsidieplafond is bereikt. Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst, waarbij de slagingskans in de markt en maatschappij wordt geëvalueerd.

Degave helpt je graag met het opstellen van een DEI aanvraag! Onze specialisten hebben ruime ervaring met het opstellen van kwalitatief goede aanvragen die de slaagkans van je innovatieproject vergroten.

Ben je geïnteresseerd in de DEI regeling of in een andere subsidiekans? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Subsidie check

Alle subsidiekansen vrijblijvend inzichtelijk

Neem vrijblijvend contact met ons op

Welke subsidies zijn er?