TSE (topsector energiestudies industrie)

Samenwerkingsverbanden die mogelijkheden onderzoeken voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten komen mogelijk in aanmerking voor de regeling TSE Industrie. Het doel van de TSE Industrie is het stimuleren van bedrijven om een bijdrage te leveren aan een bloeiende, circulaire en mondiaal toonaangevende industrie.

Wie en wat komt in aanmerking voor de TSE Industrie?

Projecten die in aanmerking komen voor deze regeling moeten passen binnen minimaal één van de innovatiethema's, geformuleerd door de Topsector Energie. Deze thema's zijn:

  • Sluiting van industriële ketens: innovaties in industriële ketens;
  • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem voor het ontwerp en de (her)inrichting van klimaat neutrale energie- en warmtesystemen;
  • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen. Hiermee wordt bedoeld de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties;
  • Klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart.

Belangrijkste voorwaarden TSE Industrie

  • Er moet sprake zijn van een evenwichtig (financiële en inhoudelijke bijdrage) samenwerkingsverband met minimaal één onderneming;
  • Het project moet vallen onder bovengenoemde thema's;
  • Er mogen geen kosten gemaakt zijn, voordat de subsidieaanvraag is ingediend;
  • Het project moet technisch en economisch haalbaar zijn;
  • De maximale looptijd van projecten is 4 jaar;
  • De eigen financiële bijdrage voor het project moet bijna rond zijn.

Wat is het voordeel?

De subsidie voor ondernemingen is 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Middelgrote ondernemingen krijgen een opslag van 10%, kleine ondernemingen een opslag van 20%. De maximale subsidie per project is € 500.000.

TSE Industrie aanvragen

Het budget voor TSE Industrie is € 6.36 miljoen. Vanaf 6 juli aanstaande is aanvragen mogelijk.

Degave helpt je graag bij het indienen van een TSE Industrie aanvraag. Onze specialisten hebben hier ruime ervaring mee. Wil je meer weten over deze regeling of wil je weten of jouw project in aanmerking komt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Subsidie check

Alle subsidiekansen vrijblijvend inzichtelijk

Neem vrijblijvend contact met ons op

Welke subsidies zijn er?