SDE++ (Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie)

Instellingen en bedrijven die hernieuwbare energie gaan produceren of CO2-reducerende technieken gaan toepassen, kunnen gebruik maken van de Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen kostenefficiënt te verminderen. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Welke technieken komen in aanmerking voor SDE++?

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van verschillende technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-verlagende technieken. Op dit moment zijn dat de volgende:

Hoofdcategorie

Subcategorie

Hernieuwbare elektriciteit
 • Osmose
 • Waterkracht
 • Wind
 • Zon
Hernieuwbare warmte (WKK)
 • Biomassa (vergisting en verbranding)
 • Compostering Champost
 • Geothermie (ultra)diep
 • Zonthermie
Hernieuwbaar gas
 • Biomassa (vergisting en vergassing)
CO2- arme warmte
 • Aquathermie (TEO en TEA)
 • Daglichtkas
 • Elektrische boiler
 • Geothermie (ondiep)
 • Restwarmte
 • Warmtepomp
CO2- arme productie
 • CO2- afvang en -opslag
 • Waterstof door elektrolyse
Knipsel
Knipsel

Hoe werkt de SDE++?

Projecten met verschillende technieken beconcurreren elkaar om subsidie. Projecten met een lagere subsidiebehoefte ontvangen eerder subsidie dan projecten met een hogere subsidiebehoefte. De meest concurrerende projecten maken dus de grootste kans op subsidie. Vanuit de SDE++ wordt alleen de ‘onrendabele top’ gesubsidieerd. Voor iedere techniek is daarom een maximum ‘subsidie-intensiteit’ en een ‘correctiebedrag’ vastgesteld.

De SDE++ wordt gefaseerd opengesteld. Tijdens de eerste fase kunnen alleen projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag / ton CO₂ indienen. Vervolgens wordt de SDE++ stapsgewijs opengesteld voor projecten met een hogere subsidiebehoefte. Voor elke volgende fase geldt een hoger maximaal fasebedrag waarvoor kan worden ingediend. Gedurende de openstelling van elke afzonderlijke fase is er de mogelijkheid om het project in te dienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum in die fase. Het kan dan ook een slimme keuze zijn om projecten voor een lagere prijs in te dienen om zo meer kans te maken op subsidie.

De fasering met bijbehorende fasegrenzen is in 2021 als volgt:

Fasering SDE

SDE++ aanvragen

De SDE++ is een complexe subsidie. Het aanvraagproces bestaat uit het maken van strategische afwegingen tussen slaagkansen, subsidieoptimalisatie en projectrendement. Om de kans op een succesvolle aanvraag te vergroten is het dan ook raadzaam om een adviseur met u mee te laten kijken. Degave heeft specialisten met ruime ervaring in het aanvragen van SDE++ en helpt je hier dan ook graag bij!

Subsidie check

Alle subsidiekansen vrijblijvend inzichtelijk

Neem vrijblijvend contact met ons op

Welke subsidies zijn er?