ESF (Europees Sociaal Fonds)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft het doel om de werkgelegenheid en eerlijke arbeidskansen binnen de Europese Unie te stimuleren. Dit onder meer door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen en de duurzame inzetbaarheid van werkenden te bevorderen. Het uitgangspunt is dat betrokken en gezonde medewerkers, die goed in staat zijn om met stress en de dynamieken van de huidige arbeidsmarkt om te gaan, leiden tot minder (ziekte)verzuim en een hogere productiviteit.

Voor wie is ESF?

De ESF-regeling kan worden aangevraagd door bedrijven (zowel mkb als grote bedrijven) en (overheids)instellingen.

Voor welke projecten is ESF?

De ESF Duurzame Inzetbaarheid is bedoeld voor initiatieven die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen. Deze projecten moeten zich richten op één of meerdere van de vier onderstaande thema's:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken;
  • Het bevorderen van een leercultuur voor medewerkers;
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van medewerkers, waaronder het begeleiden van medewerkers naar ondernemerschap;
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, zoals het invoeren van arbeidstijden-management.

Je kan subsidie krijgen voor het inschakelen van een externe adviseur die je:

  • Voorziet van een advies en een implementatieplan opstelt;
  • Begeleidt bij de implementatie van een advies.

Hoe hoog is de subsidie van ESF?

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de kosten van de externe adviseur met een maximum van € 12.500,-.

Belangrijkste voorwaarden ESF

  • Het project moet bijdragen aan één van de genoemde thema's;
  • Het project mag maximaal 12 maanden duren;
  • Werknemers moeten actief betrokken worden bij het project;
  • De deskundigheid van de adviseur die wordt ingeschakeld moet kunnen worden aangetoond.

ESF aanvragen

Het ESF programma zou eigenlijk in 2020 ten einde komen. Het krijgt echter aanvullende middelen vanuit REACT-EU. De REACT-EU is onderdeel van het overkoepelende herstelpakket als reactie op de COVID-crisis. Het doel is om een gezond en veerkrachtig economisch herstel van de EU te stimuleren. Met deze middelen wordt het lopende ESF programma verlengd. Daarnaast zullen deze middelen ook worden ingezet voor de ontwikkeling van het nieuwe ESF+ programma 2021-2027.

De openstellingsdata van de (nieuwe) ESF programma's en de exacte inhoudelijke invulling zijn op dit moment nog niet bekend. Heb je een project dat mogelijkerwijs voldoet aan de voorwaarden en uitgangspunten? Neem dan vooral even contact met ons op. Wij houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen en kunnen je helpen bij de tijdige vormgeving van jouw ESF aanvraag.

Subsidie check

Alle subsidiekansen vrijblijvend inzichtelijk

Neem vrijblijvend contact met ons op

Welke subsidies zijn er?