MKB Idee

Met het MKB Idee wil de overheid mkb'ers stimuleren om de leercultuur in hun onderneming te versterken. Wil je als mkb'er investeren in de ontwikkeling en scholing van je personeel, maar ervaar je daarbij belemmeringen? Dan kan het MKB Idee een passende regeling zijn voor jou.

Voor wie is MKB Idee?

Het MKB idee kan worden aangevraagd door mkb'ers (met uitzondering van landbouw- en visserijondernemingen) en samenwerkingsverbanden van mkb'ers met kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties. Een samenwerkingsverband moet voor minimaal 65% uit mkb-ondernemingen bestaan.

Voor welke projecten is MKB Idee?

De subsidie is bedoeld voor projecten die interne belemmeringen wegnemen en de leercultuur versterken. De bijdrage is dus niet direct bedoeld voor (externe) scholings- en ontwikkelingsactiviteiten. Een project moet zich richten op één van de volgende vier investeringen:

  • Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel;
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie;
  • Het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming.

Wat is het voordeel van MKB Idee?

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele projectkosten. De minimale investering per deelnemer bedraagt € 25.000,- en de maximale investering is € 125.000,-. Voor samenwerkingsverbanden geldt een maximale projectomvang van € 200.000,-, wel met inachtneming van de grensbedragen die voor individuele deelnemers gelden.

Belangrijkste voorwaarden MKB Idee

  • Voor een samenwerkingsverband is een van de deelnemers penvoerder. Deze is verantwoordelijk voor de projectorganisatie;
  • In een samenwerkingsverband mogen maximaal 8 deelnemers zitten;
  • De maximaal toegestane duur van een project is 2 jaar;
  • Projecten mogen worden gestart vanaf het moment dat een aanvraagbevestiging bij de aanvrager binnen is. Het is dan nog niet duidelijk of het project ook daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komt. Dit is dus op eigen risico. Het project mag niet zijn gestart, voordat de aanvraag voor subsidie is ingediend.


MKB Idee aanvragen

Op dit moment is de regeling gesloten dus is aanvragen niet mogelijk. De verwachting is dat er in het najaar een nieuwe openstelling zal zijn. Ben je benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze subsidie? Degave helpt je graag bij het onderzoeken van de mogelijkheden en het tijdig voorbereiden van een kwalitatief goede aanvraag!

Subsidie check

Alle subsidiekansen vrijblijvend inzichtelijk

Neem vrijblijvend contact met ons op

Welke subsidies zijn er?