SLIM (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen)

Ondernemers kunnen gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM). Met deze scholingssubsidie kunnen ondernemers de vaardigheden van hun medewerkers up to date houden, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool oprichten.

Max. €25.000,- per subsidieaanvraag

Tussen de 60% en 80% subsidie percentage

maart 2023

First come first serve

Voor welke projecten kan je de SLIM subsidie krijgen?

Subsidie vanuit de SLIM-regeling kan worden verkregen voor projecten die erop zijn gericht om voortdurend leren en ontwikkelen binnen het mkb te stimuleren. SLIM subsidie kan worden ingezet voor verschillende activiteiten, zoals:

  • Het doorlichten van de onderneming en formuleren van een nieuw opleidings- en ontwikkelplan. Trends en ontwikkelingen worden in beeld gebracht en de HR-strategie bepaald;
  • Het voeren van individuele loopbaan- of ontwikkelgesprekken met externe adviseurs;
  • Het opzetten van een academy, bedrijfsschool of bedrijfsspecifieke knowhow;
  • Het opzetten van een leerportaal of leermethode voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding;
  • Het organiseren van een cyclus van periodieke ontwikkelgesprekken en persoonlijke ontwikkelplannen.

Digitale vaardigheden van je werknemers verder ontwikkelen

Digitalisering speelt een grote rol in de samenleving. In de veranderende samenleving zijn digitale vaardigheden dan ook van belang. Het thuiswerken wordt gestimuleerd, waardoor zelfstandig digitaal werken belangrijk is. Wil je de digitale vaardigheden van je werknemers verder ontwikkelen? De SLIM-regeling ondersteunt in het ontwikkelen of invoeren van een nieuwe (digitale) methode samen met een adviseur. Op deze manier worden werkenden, ook in deze tijd, gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.

Hoeveel SLIM subsidie kan ik aanvragen?

Het maximale subsidiepercentage hangt af van de bedrijfsgrootte. Kleine mkb'ers kunnen een bijdrage van 80% ontvangen op de subsidiabele kosten. Voor middelgrote ondernemingen geldt een percentage van 60%. Voor aanvragen in samenwerkingsverband of grootzakelijke bedrijven geldt tevens een subsidiepercentage van 60%.

Het maximale bedrag aan subsidie voor mkb-bedrijven is € 24.999. Voor samenwerkingen is het maximale subsidiebedrag € 500.000 (waarbij geen van de partijen aanspraak kan maken op € 200.000 of meer). Grootzakelijke bedrijven kunnen maximaal € 200.000 aan slim-subsidie ontvangen. Een uitzondering is subsidie voor landbouwbedrijven, welke maximaal € 20.000 is.

Belangrijkste voorwaarden SLIM regeling

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de SLIM subsidie, de belangrijkste zijn de volgende:

  • De subsidiabele kosten zijn minimaal € 5.000,- bij een individuele aanvraag en minimaal € 210.000,- bij een aanvraag in samenwerkingsverband;
  • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Voor een project in samenwerkingsverband geldt een looptijd van maximaal 24 maanden;
  • Subsidiabele kosten zijn zowel de kosten van een (externe) adviseur als loonkosten van medewerkers die een bijdrage leveren aan de uitvoering van het project;
  • Er moet een gedegen projectadministratie worden bijgehouden.

SLIM subsidie aanvragen

Ben je overtuigd van SLIM subsidie? De eerstvolgende openstelling voor individuele aanvragen loopt van 1 maart 2023 09:00 uur t/m 31 maart 2023. De deadline is dus 31 maart.

Degave helpt je graag met het opstellen van een SLIM aanvraag! Onze specialisten hebben ruime ervaring met het opstellen van kwalitatief goede aanvragen die de slaagkans van je project vergroten. Tevens ondersteunen wij het bewaken van de deadlines en het voldoen aan de administratieve vereisten.

Ben je geïnteresseerd in de SLIM regeling of in een andere subsidiekans? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Subsidie check

Alle subsidiekansen vrijblijvend inzichtelijk

Neem vrijblijvend contact met ons op

Welke subsidies zijn er?