tel mee met taal tmmt

Tel mee met taal (TMMT)

Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal is een groot maatschappelijk probleem. Tot op heden beheersen 1,3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar de Nederlandse taal onder het eindniveau van het basisonderwijs (referentieniveau 2F). De subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ is gericht op de verbetering van de taalbeheersing thuis en op de werkvloer. Taalvaardigheid wordt gezien als een werknemersvaardigheid.

Extra aanvraagronde: 1 tot en met 30 juni 2021

Max. €125.000 per subsidieaanvraag

67% subsidie percentage

100% succesrate Degave

Voor welke projecten geldt de subsidie Tel mee met Taal?

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Voor Tel mee met taal 2021-2024 kan voor de volgende drie doelgroepen een projectvoorstel ingediend worden:

  • Laaggeletterde werknemers: subsidie voor werkgevers om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden;
  • Laaggeletterde ouders: subsidie voor activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders;
  • Praktijkgerichte experimenten: subsidie voor experimenten die zijn gericht op het beter kunnen bereiken van laaggeletterde personen en hen door te leiden naar cursussen gericht op taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden. De subsidie kan ook ingezet worden voor praktijkgerichte experimenten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van cursussen voor deze doelgroep.

Hoe hoog is de Tel mee met Taal subsidie?

De subsidie is maximaal €125.000 per aanvraag. Tel mee met Taal vergoedt 67% van de opleidingskosten (voor experimenten geldt een percentage van 80%).

Tabel bedragen tel mee met taal

Belangrijkste voorwaarden Tel mee met Taal

  • Er geldt een maximaal bedrag aan subsidiabele kosten per deelnemer. Voor werknemers is dit bedrag € 1.500,-, voor ouderen € 600,-;
  • De taalcursus moet worden gegeven door een daartoe erkende organisatie of persoon;
  • Activiteiten mogen pas beginnen na het indienen van de aanvraag;
  • Een werkgever mag maximaal eenmaal per jaar een aanvraag indienen;
  • Werknemers die in aanmerking komen moeten een of meer taalvaardigheden van de Nederlandse taal beheersen op een niveau lager dan het referentieniveau 2F.

Tel mee met Taal subsidie aanvragen

Er is een extra aanvraagronde aangekondigd voor 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021. Degave helpt je graag met het opstellen van een aanvraag! Onze specialisten hebben ruime ervaring met het opstellen van kwalitatief goede aanvragen die de slaagkans vergroten.

Ben je geïnteresseerd in Tel mee met Taal of in een andere subsidiekans? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Subsidie check

Alle subsidiekansen vrijblijvend inzichtelijk

Neem vrijblijvend contact met ons op

Welke subsidies zijn er?