tel mee met taal tmmt

Tel mee met taal (TMMT)

Hebben binnen jouw onderneming niet alle medewerkers de Nederlandse taal onder de knie? Vraag dan subsidie aan voor het verbeteren van de taalvaardigheid van je personeel!


Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal is een groot maatschappelijk probleem. Maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders in de leeftijdscategorie 16 – 65 jaar hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen en 1,3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar beheersen de Nederlandse taal onder het eindniveau van het basisonderwijs (referentieniveau 2F). De subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ is gericht op de verbetering van de taalbeheersing thuis en op de werkvloer. Taalvaardigheid wordt gezien als een werknemersvaardigheid.

Aanvraagronde: 1 januari tot en met 28 februari 2023

Max. €125.000 per subsidieaanvraag

67% subsidie percentage

100% succesrate Degave

Voor welke projecten geldt de subsidie Tel mee met Taal?

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Voor Tel mee met taal 2021-2024 kan voor de volgende drie doelgroepen een projectvoorstel ingediend worden:

 • Laaggeletterde werknemers: subsidie voor werkgevers om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden;
 • Laaggeletterde ouders: subsidie voor activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders;
 • Praktijkgerichte experimenten: subsidie voor experimenten die zijn gericht op het beter kunnen bereiken van laaggeletterde personen en hen door te leiden naar cursussen gericht op taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden. De subsidie kan ook ingezet worden voor praktijkgerichte experimenten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van cursussen voor deze doelgroep.

Voor wie is de subsidie interessant?

De Tel mee met taal subsidie is erg belangrijk voor:

 • Bedrijven met arbeidsmigranten in dienst;
 • Bedrijven in industrie/productie met relatief laaggeschoolde werknemers;
 • Uitzendbureaus;
 • Bedrijven in een zeer krappe arbeidsmarkt met expats/kenniswerkers in dienst.

Hoe hoog is de Tel mee met Taal subsidie?

De subsidie is maximaal €125.000 per aanvraag. Tel mee met Taal vergoedt 67% van de opleidingskosten (voor experimenten geldt een percentage van 80%).

Tabel bedragen tel mee met taal

Belangrijkste voorwaarden Tel mee met Taal

 • Er geldt een maximaal bedrag aan subsidiabele kosten per deelnemer. Voor werknemers is dit bedrag € 1.500,-, voor ouderen € 600,-;
 • De taalcursus moet worden gegeven door een daartoe erkende organisatie of persoon;
 • Activiteiten mogen pas beginnen na het indienen van de aanvraag;
 • Een werkgever mag maximaal eenmaal per jaar een aanvraag indienen;
 • Werknemers die in aanmerking komen moeten een of meer taalvaardigheden van de Nederlandse taal beheersen op een niveau lager dan het referentieniveau 2F.

Hoe vind je een geschikte taaldocent?

Wij hebben ruime ervaring met het aanvragen van Tel mee met Taal. Daarom hebben wij ervaren taaldocenten in ons netwerk die een taaltraject op maat kunnen verzorgen.

Tel mee met Taal subsidie aanvragen

Er is een nieuwe aanvraagronde met extra budget aangekondigd voor 1 januari 2023 tot en met 28 februari 2023. Degave helpt je graag met het opstellen van een aanvraag, het uitvoeren van het project en de gehele administratie en compliance! Onze specialisten hebben ruime ervaring met het opstellen van kwalitatief goede aanvragen die de slaagkans vergroten en zorgen voor een goede begeleiding en administratie.

Ben je geïnteresseerd in Tel mee met Taal of in een andere subsidiekans? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Algemeen directeur

Leon Steenbergen

Compliance Consultant

Hugo Esser

Leon Steenbergen

Algemeen directeur

Hugo Esser

Compliance Consultant

Subsidie check

Alle subsidiekansen vrijblijvend inzichtelijk

Neem vrijblijvend contact met ons op

Welke subsidies zijn er?