Compliance

De subsidieaanvraag is succesvol ingediend en je ontvangt een positieve beschikking van de subsidieverstrekker, goed nieuws! Een subsidietraject stopt hier echter niet. Vaak zijn er administratieve verplichtingen verbonden aan de toekenning van een subsidie. Degave heeft de specialisten in huis om je te ondersteunen bij het in kaart brengen van deze verplichtingen en bij het naleven daarvan.

Of het nu gaat om nationale subsidieregelingen, Europese regelingen of fiscale maatregelen, aan elke vorm van financiële ondersteuning zijn verplichtingen verbonden waaraan de ontvanger van de steun moet voldoen. De administratieve last die gepaard gaat met deze verplichtingen is soms klein maar in sommige gevallen ook best fors en complex.

Degave is thuis in de wet- en regelgeving die ten grondslag ligt aan de diverse regelingen en kan daarom ondersteuning bieden bij het in kaart brengen van de verplichtingen waar je aan moet voldoen. Wij helpen je vervolgens om de administratie "subsidie-proof" te maken.

Wat kunnen wij voor je doen?

Onze compliance dienstverlening bestaat uit verschillende modules.

Adviseren over inrichten administratie

De subsidieverstrekker stelt doorgaans specifieke eisen aan de inrichting van de (project)administratie. Degave maakt deze eisen inzichtelijk, toetst de huidige administratie aan de geldende wet- en regelgeving en kan je adviseren over de (her)inrichting van de administratie.

Het (ondersteunen bij) schrijven van tussen- en eindrapportages

Voor veel subsidies boven de 25.000 euro geldt dat er (tussentijds) verantwoording moet worden afgelegd over de inhoudelijke en financiële voortgang van het project. Degave kan je helpen met het adequaat opstellen en indienen van dergelijke rapportages.

Projectbewaking

Voor het indienen van rapportages, vaststellingsverzoeken, voorschotverzoeken en financiële declaraties gelden vaak deadlines die in de subsidieverlening zijn opgenomen. Wij kunnen je helpen bij het bewaken van deze deadlines zodat jij je kan richten op de uitvoering van het project en de reguliere bedrijfsvoering.

Controle

Subsidieverstrekkers voeren (vaak op basis van een steekproef) controles uit om na te gaan of subsidieontvangers zich houden aan de verplichtingen. Dit kunnen fysieke controles zijn of administratieve controles op afstand. Degave kan je helpen bij het voorbereiden van dergelijke controles en bij het beantwoorden van eventuele vragen die daar uit voortvloeien.

Hulp nodig?

Heb jij ondersteuning nodig bij de (administratieve) uitvoering van jouw project? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Direct contact

Maandag - vrijdag bereikbaar

Meer informatie aanvragen

Welke subsidies zijn er?