DHI (Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten)

Nederlandse MKB-bedrijven die in het buitenland een project willen uitvoeren, willen investeren in een onderneming of mogelijke afnemers willen overtuigen van hun diensten, worden door middel van de DHI financieel gestimuleerd.

Wie en wat komt in aanmerking voor de DHI subsidie?

Enkel Nederlandse en Caribische MKB-bedrijven met internationale ambities komen in aanmerking voor deze regeling. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken deze ondernemers middels een financiële bijdrage waardoor ze succesvol kunnen ondernemen in het buitenland. Binnen deze regeling zijn er drie modules waarvoor de DHI aangevraagd kan worden:

 1. Demonstratieprojecten om potentiele afnemers in het buitenland te overtuigen van nieuwe technologie, producten of diensten;
 2. Onderzoek naar de technische of commerciële haalbaarheid van een buitenlandse investering in Nederlandse nieuwe technologie, producten of diensten;
 3. Onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van een Nederlandse investering in een buitenlandse onderneming.

Belangrijkste voorwaarden DHI

Per module zijn er andere voorwaarden.

1. Demonstratieprojecte

 • De technologie, het product of de dienst is nieuw op de desbetreffende markt en land;
 • Er is noodzaak om een demonstratie uit te voeren, voordat de introductie plaats kan vinden;
 • Er kan worden aangetoond dat het project een toegevoegde waarde is onder de lokale omstandigheden;
 • Binnen drie jaar is de verwachte export minstens tien keer hoger dat het ontvangen subsidiebedrag.

2. Haalbaarheidsstudies

 • Er is voor aanvang van de haalbaarheidsstudie voldoende duidelijkheid over de omvang van de markt, de exploitatie en financiering;
 • Het is duidelijk hoe het project vorm gegeven wordt;
 • Het is duidelijk wat de exacte locatie en lokale impact wordt;
 • Een haalbaarheidsstudie is geen marktonderzoek, maar het levert een business- of projectplan op;
 • Binnen drie jaar is de verwachte export minstens tien keer hoger dat het ontvangen subsidiebedrag.

3. Investeringsvoorbereidingsprojecten

 • Het levert een businessplan op met daarin onder andere de strategie, technische aspecten, het productieproces en een financieringsplan;
 • De investering moet in lijn zijn met de activiteiten van de onderneming en gericht zijn op directe versterking van deze activiteiten;
 • Kosten van de Nederlandse onderneming zijn subsidiabel, de kosten die de lokale partij maakt niet;
 • Er moet aannemelijk worden gemaakt dat de investering financierbaar is.

Voorbeelden DHI

Een voorbeeld van een DHI kan zijn het investeren in de inrichting van de buitenlandse productiefaciliteit, demonstratieproject van een Nederlands ingenieus waterzuiveringsinstallatiesysteem in India of een haalbaarheidsstudie voor het investeren in een farm in Senegal.

DHI subsidie aanvragen

Tot 31 december 2021 kan de DHI aangevraagd worden. Indien het project wordt goedgekeurd ontvangt de ondernemer voor een demonstratieproject 50% van de kosten met een maximum van 200.000 euro en voor een haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudie 50% van de kosten met een maximum van 100.00 euro.

Degave helpt je graag bij het indienen van een DHI. Onze specialisten hebben hier ruime ervaring mee. Wil je meer weten over deze subsidie of wil je weten of jouw project in aanmerking komt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Subsidie check

Alle subsidiekansen vrijblijvend inzichtelijk

Neem vrijblijvend contact met ons op

Welke subsidies zijn er?