SBIR (Small Business Innovation Research)

Alle bedrijven in Nederland die met innovatieve producten of diensten een maatschappelijk vraagstuk kunnen oplossen komen in aanmerking voor de SBIR. Met deze regeling is het mogelijk om de R&D afdeling van een bedrijf verder te brengen, maar dan wel in opdracht van de overheid. Met de SBIR koopt de overheid onderzoeksdiensten van bedrijven door middel van een gefaseerde innovatiecompetitie. Per fase gaat de onderneming met de beste offerte door, wat kan leiden tot het zijn van een klant van de overheid en het stimuleren van het vermarkten van de innovatie.

Wie en wat komt in aanmerking voor de SBIR?

De Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) voert deze gefaseerde innovatiecompetities uit in opdracht van verschillende overheidsdiensten die moeite hebben met bepaalde maatschappelijke vraagstukken. Elke competitie leidt tot opdrachten voor onderzoek en hierbij wordt de hulp van ondernemers gevraagd. Elke competitie identificeert een specifieke uitdaging met een bijbehorend budget. Vervolgens zijn er verschillende fasen waarin de ondernemer aan bod komt:

  1. Haalbaarheidsonderzoek naar de innovatie
    De ondernemers met de beste offertes krijgen deze opdracht en ontvangen hiervoor een financiële tegemoetkoming. Deze uitvoering van deze onderzoeken worden vervolgens beoordeeld met de vraag of ze door zijn naar fase twee.
  2. Ontwikkeling van de innovatie
    Alle haalbare ideeën gaan opnieuw de competitie aan en houden zich bezig met onder andere een getest prototype, een demonstratie of een nulmeting/proefproject.
  3. De innovatie vermarkten
    De overheid kan als eerste klant fungeren door de innovatie te kopen. De overheid vergoedt deze fase verder niet.

SBIR subsidie aanvragen

Degave heeft inzichtelijk welke SBIR oproepen er zijn en helpt je graag verder in de begeleiding tijdens deze innovatiecompetitie. Wil je meer weten over deze subsidie of wil je weten of jouw project in aanmerking komt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Subsidie check

Alle subsidiekansen vrijblijvend inzichtelijk

Neem vrijblijvend contact met ons op

Welke subsidies zijn er?