mit r d samenwerking

MIT R&D Samenwerking

De regeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) ondersteunt mkb'ers bij het opzetten van innovatieprojecten. Samenwerkingsverbanden bestaande uit minimaal twee mkb-ondernemingen, die werken aan het vernieuwen of ontwikkelen van een product, productieproces of dienst kunnen subsidie aanvragen voor het onderzoeks- en ontwikkelingstraject.

Voor welke kosten kan je subsidie krijgen?

  • Loonkosten voor onderzoekers, technici en ander (ondersteunend) personeel;
  • (Afschrijvings)kosten van gebouwen, gronden en apparatuur die tijdens en voor het project worden gebruikt;
  • Operationele uitgaven zoals kosten voor materialen, die rechtstreeks uit het project voortvloeien;
  • Kosten voor contractonderzoek, kennis en octrooien.

Hoe hoog is de subsidie MIT R&D Samenwerking?

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Het minimale subsidiebedrag bij een klein samenwerkingsproject is € 50.000, het maximale bedrag is € 200.000, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.

Voor een groot samenwerkingsverband geldt dat de subsidie minimaal € 200.000 is en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.

Belangrijkste voorwaarden MIT R&D

  • Het project is innovatief en richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuwe dienst, nieuw product of nieuw proces of het aanmerkelijk vernieuwen van een bestaande dienst, bestaand product of bestaand proces;
  • Het project moet passen binnen één van de Kennis en Innovatieagenda's;
  • Het project is nog niet gestart;
  • Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 2 mkb ondernemingen;
  • Eén deelnemer neemt niet meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor zijn rekening;
  • Een project heeft een maximale looptijd van 24 maanden.

MIT R&D subsidie aanvragen

Degave helpt je graag met het opstellen van een MIT aanvraag! Onze specialisten hebben ruime ervaring met het opstellen van kwalitatief goede aanvragen die de slaagkans van je innovatieproject vergroten. Tevens ondersteunen wij het bewaken van de deadlines en het voldoen aan de administratieve vereisten.

Ben je geïnteresseerd in de MIT regeling of in een andere subsidiekans? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Subsidie check

Alle subsidiekansen vrijblijvend inzichtelijk

Neem vrijblijvend contact met ons op

Welke subsidies zijn er?