WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) heeft het doel om innovatie bij Nederlandse bedrijven te stimuleren. Nederlandse ondernemers die zich bezighouden met het innoveren van producten, het ontwikkelen van fysieke productieprocessen, het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO) of het ontwikkelen van programmatuur kunnen WBSO aanvragen. Met deze fiscale regeling kunnen organisaties de kosten die betrekking hebben op research en development verlagen.

Wie en wat komt in aanmerking voor de WBSO?

De WBSO is niet sectorspecifiek, iedere ondernemer in Nederland kan, ongeacht de bedrijfsgrootte, WBSO aanvragen voor research en development activiteiten. In de basis gaat het hier om ontwikkelactiviteiten die bijdragen aan het oplossen van een concreet technisch probleem. De te ontwikkelen oplossing moet technisch nieuw zijn voor de onderneming.

Belangrijkste voorwaarden WBSO

Bedrijven en zelfstandigen komen in aanmerking voor de WBSO indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Bij een ontwikkelingstraject moet er sprake zijn van technische risico's of onzekerheden;
  • In de gekozen oplossingsrichting moeten technisch nieuwe principes worden gebruikt (nieuw voor je eigen bedrijf);
  • De aanvrager voert zelf ontwikkelactiviteiten uit;
  • Het moet gaan om voorgenomen werkzaamheden, werkzaamheden uit het verleden komen dus niet in aanmerking;
  • De werkzaamheden moeten in de EU worden verricht;
  • De aanvrager draagt loonheffing af voor de werknemers.

Wat is het voordeel van de WBSO?

De WBSO biedt een korting op de af te dragen loonheffing. Voor 2022 zijn deze kortingspercentages als volgt:

  • Over de eerste € 350.000 aan (loon)kosten geldt een percentage van 32% (voor starters zelfs 40%);
  • Voor kosten boven de € 350.000 geldt een percentage van 16%.

Zelfstandigen worden op een andere manier beloond, voor hen geldt in 2022 een vaste aftrek van € 13.188. Voor startende zelfstandigen komt hier een vast bedrag van € 6.598 bij. Zelfstandigen moeten overigens wel minimaal 500 uren besteden aan R&D activiteiten om in aanmerking te komen.

Aanvragen WBSO

Wil jij graag WBSO aanvragen? Dit kan vrijwel altijd! De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft voor deze regeling dit jaar € 1.438 miljoen ter beschikking gesteld. Het is goed om te weten dat de WBSO maximaal vier keer per jaar aangevraagd kan worden en dat de aanvraagperiodes niet overlapt mogen worden. Bovendien is de aanvraagperiode minimaal drie maanden en maximaal één jaar.

Degave helpt je graag bij het indienen van een WBSO aanvraag. Onze specialisten hebben hier ruime ervaring mee. Wil je meer weten over de WBSO regeling of wil je weten of jouw project in aanmerking komt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Subsidie check

Alle subsidiekansen vrijblijvend inzichtelijk

Neem vrijblijvend contact met ons op

Welke subsidies zijn er?