aangepaste tel mee...

Aangepaste Tel mee met Taal opent weer op 1 januari 2022

Vanaf 1 januari tot en met 28 februari 2022 kunt u weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Tel mee met Taal. Naar aanleiding van ervaringen in 2021 is de regeling op een aantal punten gewijzigd. Wij zetten deze wijzigingen voor je op een rij:

Wijzigingen Tel mee met Taal 2022

Opleidingstrajecten rekenen en digitale vaardigheden

Voorheen mocht een opleidingstraject voor rekenen of digitale vaardigheden alleen worden aangevraagd voor werknemers of ouders die ook lage taalvaardigheden hadden. De gedachte hierachter was dat lage taalvaardigheden het onderliggende probleem vormen voor lage reken- of digitale vaardigheden. Dit blijkt echter niet het geval; zo zijn er bijvoorbeeld oudere werknemers met voldoende taalvaardigheden, maar geen digitale vaardigheden. Er is daarom besloten dat er vanaf 2022 ook opleidingstrajecten voor rekenen en digitale vaardigheden kunnen worden aangevraagd voor werknemers en ouders die alleen hierop laag scoren en dus voldoende taalvaardigheden bezitten.

Aanvragen voor experimenten gewijzigd

Bereiken, motiveren en doorgeleiden

In 2021 mochten aanvragen worden ingediend voor experimenten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van het cursusaanbod of het bereiken/doorgeleiden van potentiële cursisten. Na een loting in 2021 werd het merendeel van de subsidies toegekend aan het verbeteren van de kwaliteit. In 2022 mogen er daarom alleen nog aanvragen worden ingediend die zich richten op het bereiken, motiveren of doorgeleiden van potentiële cursisten.

Beoordelingscriteria aangepast

Daarnaast werden in 2021 subsidieaanvragen voor experimenten beoordeeld op vijf criteria die even zwaar wogen. Vanaf 2022 is de weging aangepast:

  • Relevantie van de aanvraag: 30%
  • Kwaliteit activiteitenplan: 30%
  • Draagvlak en samenwerking: 20%
  • Uitvoerbaarheid en haalbaarheid: 10%
  • Begroting: 10%

Wat je misschien ook opvalt is dat het criterium ‘Draagvlak’ is uitgebreid tot ‘Draagvlak en samenwerking’. Dit om samenwerking met andere partijen te stimuleren.

€ 100.000 voor aanvragen vanuit Caribisch Nederland

Sinds 2021 kunnen ook partijen uit Caribisch Nederland subsidie aanvragen. Omdat de subsidie de afgelopen jaren overvraagd is, wordt er in 2022 een apart budget vrijgemaakt van € 100.000 voor aanvragen uit Caribisch Nederland. Zo wordt er gewaarborgd dat ook deze aanvragen gehonoreerd worden. De helft van het bedrag is beschikbaar voor de subsidiestroom werkgevers en de andere helft voor laaggeletterde ouders.

Bereid uw aanvraag voor Tel mee met Taal alvast goed voor

Vanaf 1 januari 2022 kun je weer een aanvraag indienen voor Tel mee met Taal. Een goede en tijdige voorbereiding vergroot jouw kansen op een subsidietoekenning. Schakel daarom nu alvast de specialisten van Degave in. Zij kunnen je ontzorgen bij jouw aanvraag zodat je tijd overhoudt voor je bedrijf en andere projecten.

Artikel delen

Welke subsidies zijn er?