nederlandse taalle...

Nederlandse taalles voor jouw medewerkers

Auteur

Leon Steenbergen

Leestijd

5 min.

Thema

Scholing & Werk

Subsidie voor het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid op de werkvloer!

Op de meertalige werkvloer heb je dagelijks te maken met verschillende culturen binnen jouw team. Door gebrek aan voldoende kennis van de Nederlandse taal kan er soms wat misgaan in de communicatie met niet-lopende werkoverleggen, problemen aan de productielijn of misverstanden tussen collega’s tot gevolg.

Wil jij het Nederlands verbeteren van jouw medewerkers? Dan kun je jouw medewerkers een cursus in de Nederlandse taal laten volgen, zodat ze hun taalvaardigheid verbeteren voor directe praktische toepassing op de werkvloer! Je kunt hiervoor trainingen op maat laten maken die door de overheid gesubsidieerd worden. In deze trainingen worden de onderwerpen en woorden die bij jullie op de werkplek van toepassing zijn opgenomen. Zo creëer jij maximale impact voor jouw medewerkers.

Onze partner kan een training zo inrichten dat alle voor jouw belangrijke onderwerpen aan bod komen. Met zo'n traject op maat leren werknemers naast Nederlands ook jargon, werknemersvaardigheden en andere bedrijfsspecifieke vaardigheden, bijvoorbeeld:

 • Werkinstructies en werkoverdracht
 • Voorschriften en protocollen begrijpen
 • Afspraken maken en kort samenvatten
 • Vragen begrijpen, reageren en zelf stellen
 • Volgen van en actief deelnemen aan werkoverleg
 • Sociale interactie met collega’s vergroten
 • Woordenschat opbouwen rondom veiligheid, gezondheid, machines, producten, materialen, gereedschappen
 • Elementaire grammatica beheersen om eenvoudige zinnen op te bouwen
 • Uitspraak en verstaanbaarheid verbeteren

Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal is een groot maatschappelijk probleem. Maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders in de leeftijdscategorie 16 – 65 jaar hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen en 1,3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar beheersen de Nederlandse taal onder het eindniveau van het basisonderwijs (referentieniveau 2F). De subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ is gericht op de verbetering van de taalbeheersing thuis en op de werkvloer. Taalvaardigheid wordt gezien als een werknemersvaardigheid.

Voor welke projecten geldt de subsidie Tel mee met Taal?

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Voor wie is de subsidie interessant?

De Tel mee met taal subsidie is erg belangrijk voor:

 • Bedrijven met arbeidsmigranten in dienst;
 • Bedrijven in industrie/productie met relatief laaggeschoolde werknemers;
 • Uitzendbureaus;
 • Bedrijven in een zeer krappe arbeidsmarkt met expats/kenniswerkers in dienst.

Belangrijke voorwaarden Tel mee met Taal

 • Er geldt een maximaal bedrag aan subsidiabele kosten per deelnemer. Voor werknemers is dit bedrag € 1.500,-, voor ouderen € 600,-;
 • De taalcursus moet worden gegeven door een daartoe erkende organisatie of persoon;
 • Activiteiten mogen pas beginnen na het indienen van de aanvraag;
 • Een werkgever mag maximaal eenmaal per jaar een aanvraag indienen;
 • Werknemers die in aanmerking komen moeten een of meer taalvaardigheden van de Nederlandse taal beheersen op een niveau lager dan het referentieniveau 2F.

Tel mee met Taal subsidie aanvragen

Er is een nieuwe aanvraagronde met extra budget aangekondigd voor 1 januari 2024 tot en met 28 februari 2024. Degave helpt je graag met het opstellen van een aanvraag, het uitvoeren van het project en de gehele administratie en compliance! Onze specialisten hebben ruime ervaring met het opstellen van kwalitatief goede aanvragen die de slaagkans vergroten en zorgen voor een goede begeleiding en administratie.

Ben je geïnteresseerd in Tel mee met Taal of in een andere subsidiekans? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Artikel delen

Leon Steenbergen

Algemeen directeur

Subsidie voor het ontwikkelen van jouw medewerkers

Welke subsidies zijn er?